Lichaamsgerichte supervisie

In supervisie bied ik je de mogelijkheid te reflecteren in je professie. Je wordt ondersteund in gebieden waar je begeleiding of helderheid wenst te krijgen. Het lichaam is hierbij een belangrijk leerinstrument.
Supervisie is bedoeld voor mensen, die met mensen werken.

Wanneer je werkt met mensen, is het belangrijk je eigen kwetsbare delen en eigen groeiproces te blijven onderzoeken. Op die manier is er minder kans dat jouw projecties en pijnen bij de ander terecht komen. Bovendien blijft jezelf laten ondersteunen een essentieel professioneel onderdeel van je vak. Het maakt dat je compassie kunt blijven voelen naar diegene die jij begeleidt of coacht. Je blijft daardoor gelijkwaardiger, terwijl je tegelijkertijd ook de asymetrische positie als begeleider of coach respecteert en op een goede manier gebruikt.
Dat komt je professionele houding ten goede en de vervulling in je werk ook.
Lichaamsgerichte supervisie is geschikt voor (lichaamsgerichte) therapeuten met een eigen praktijk, maar ook voor hulpverleners en leidinggevenden in organisaties.

Op het gebied van rouwverwerking (rouwbegeleiding) heb ik veel supervisie gegeven.
Ook ben ik als leertherapeute enkele jaren verbonden geweest aan de BodyMindOpleiding, een opleiding voor lichaamsgerichte (psycho)therapie.

Vanaf januari 2024 ben ik (onafhankelijk) afstudeer assessor in de BodyMindOpleiding, waar studenten in de laatste fase supervisie krijgen en beoordeeld worden voordat ze officieel erkend lichaamsgericht therapeut worden.

Supervisiegroep 

In lichaamsgerichte supervisie  neem ik de signalen van het lichaam, de zintuiglijke ervaring, de houding en gevoelde ervaring mee als belangrijk leermateriaal.
Deze inbreng kan op diverse manieren worden onderzocht, door lichaamsgerichte methodieken, die ik vanuit mijn expertise als lichaamsgericht (psycho)therapeute heb ontwikkeld.
Soms ben ik individueel met iemand aan het werk, en vaak ook zijn de andere supervisanten deel van het ‘werkveld’. Dit kan als steun zijn, zoals lijfelijk een hand in de rug, of als stand-in bij een casus van een client of klant of b.v. bij het oefenen van een interventie. Het werkveld wordt volop benut wanneer ik gebruik maak van  Systemisch werken (familie opstellingen).
Dan kunnen de andere supervisanten als stand-in worden ingezet voor een opstelling (b.v. als cliënt of werknemer, als praktijk, of je passie, een blokkade).

–Deze vorm is afkomstig van de Duitse therapeut Bert Hellinger. Het laat zien welke plek we innemen in ons gezin of onze familie, maar ook op onze werkplek (supervisie). Het kan zowel in een groep als ook individueel worden gebruikt. Tevens is het mogelijk om ook bepaalde aspecten (zoals je verlangen, of b.v. je baas of je werkplek) op te stellen. Dit opstellen gebeurt d.m.v. een ander groepslid (zogenaamde ‘representant’, ook wel stand-in genoemd) of een kussen (als symbool voor een ander/een bepaald deel), die jij intuïtief in de ruimte plaatst. Dit schept een ‘energetisch veld’, die informatie verschaft die je niet kunt bedenken met je hoofd. De kracht van deze methodiek is erg sterk en werkt vaak op ziels-niveau door.–

In deze groep kun je cliëntgerichte en werkgerelateerde vragen in brengen en is er ook ruimte voor persoonlijk proces.
Je leert veel van elkaars vragen en inbreng. Er vindt geen uitgebreide uitwisseling plaats tussen de deelnemers, hiervoor bestaat immers intervisie. Uiteraard zal er af en toe ruimte zijn voor aanvullingen vanuit je collegae, wanneer dit jouw vraag dient.

Ik verwijs naar mijn BLOG van 4 juli 2020 voor meer informatie over mijn werkwijze en visie.
Ook kun je dit FILMPJE eens bekijken, wat gaat over Lichaamsgerichte Supervisie.

Praktische info

De groep komt 5x per jaar samen, en bestaat uit 4 tot 6 personen. Het eerste uur volgt een update hoe het met jezelf en je werk gaat op dit moment, waarop er een korte oefening volgt als warming-up. Vervolgens krijgt iedereen elk een half uur om een persoonlijke supervisievraag in te brengen. Deze kan zowel gaan om een werkvraag (casus, contact collegae, vragen rondom start eigen bedrijf, acquisitie), maar mag ook een persoonlijke leervraag zijn (procesvragen beïnvloeden altijd jouw professionele werkhouding op een indirecte manier). Naar gelang het aantal deelnemers wordt het eindtijdstip bepaald.
Dit is geen vrijblijvende groep. Het committent geeft juist de veiligheid en ruimte voor verdieping. Voor de (rand)voorwaarden van deze groep kun je me mailen.

De kosten bedragen 110,00 euro per keer (BTW vrijgesteld).
Aan het eind van het jaar leggen we gezamenlijk nieuwe data vast. Deze afspraken zijn bindend.
Voor het nieuwe jaar zijn de data al bekend (deze groep zit momenteel vol);  Data Activiteiten.
Eventueel worden deze aangepast bij een nieuw groepslid. 

Er zijn nog 2 plekken vrij.
Mail of bel me wanneer je interesse of vragen hebt.

Waar plek vrij komt, word je dan voorgesteld in de groep.