Klacht

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. De therapeut wordt in het kader van deze wet geacht professionele standaarden te ontwikkelen, welke ik als professioneel therapeut onderschrijf.
Mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Een klacht indienen

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, hoor ik het  uiteraard graag. Ik hoop dat je je zo veilig voelt, de therapie dusdanig transparant is, dat je deze klacht met mij bespreekt. 
Mochten we daar niet uit komen, of mocht je dit toch niet met mij willen bespreken om welke reden dan ook, dan maakt de wet WKKGZ (ingegaan op 1-1-2017) het voor jou gemakkelijker een klacht in te dienen. Je mag dan gratis gebruik maken van een klachtfunctionaris, geregeld via het Nibig.
Een 1e stap kan zijn je te wenden tot mijn beroepsvereniging, die een klachten commissie heeft; onder het kopje ‘Home-cliënten’ lees je meer via deze link (SBLP). 
Je kunt ook contact opnemen met het NIBIG, via klachten@nibig.nl

Geschilleninstantie

Indien de bemiddeling van zowel de SBLP, de NIBIG en de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je jezelf ook wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Ik ben aangesloten bij deze geschilleninstantie (Commissie Klacht en Geschil). De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen, om zo tot een schikking te komen tussen de partijen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je op de website van het NIBIG.