Klacht

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. De therapeut wordt in het kader van deze wet geacht professionele standaarden te ontwikkelen, welke ik als professioneel therapeut onderschrijf.
 Mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Een klacht indienen

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, hoor ik het  uiteraard graag. Ik hoop dat je je zo veilig voelt, de therapie dusdanig transparant is, dat je deze klacht met mij bespreekt. 
Mochten we daar niet uit komen, of mocht je dit toch niet met mij willen bespreken om welke reden dan ook, dan maakt de wet WKKGZ (ingegaan op 1-1-2017) het voor jou gemakkelijker een klacht in te dienen. Je mag dan gratis gebruik maken van een klachtfunctionaris, geregeld via het Nibig.
Je kunt je overigens ook eerst wenden tot mijn beroepsvereniging, die een klachten commissie heeft (SBLP). 

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is  mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten via het Nibig. 

Praktisch: Contact

Voor een klacht kun je naast de SBLP dus terecht bij Quasir; Klachtenbehandeling.
Mocht de klachtfunctionaris er met jou en mij niet uitkomen, kun je vervolgens melding maken van een geschil; Melding.
De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van Zorggeschil, www.zorggeschil.nl