Klacht

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. De therapeut wordt in het kader van deze wet geacht professionele standaarden te ontwikkelen, welke ik als professioneel therapeut onderschrijf.
Mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Een klacht indienen

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, hoor ik het  uiteraard graag. Ik hoop dat je je zo veilig voelt,  dat je deze klacht met mij bespreekt. 
Mochten we daar niet uit komen, dan maakt de wet WKKGZ (ingegaan op 1-1-2017) het voor jou gemakkelijker een klacht in te dienen. Je mag dan gratis gebruik maken van een klachtfunctionaris, geregeld via het CamCoop.
Een 1e stap kan zijn je te wenden tot mijn beroepsvereniging, die een klachten commissie heeft; onder het kopje ‘Home-cliënten’ lees je meer via deze link (SBLP). 

Extra informatie over de mogelijke stappen die je kunt zetten, vind je in dit pfd.