Lichaamsgerichte coaching

Coaching kan jou aanspreken wanneer je een bepaald aspect of thema in je leven of werk wilt aanpakken en je hierbij niet de behoefte (meer) hebt aan een intens therapieproces.
Hierbij is het belangrijk bereid te zijn je verleden en daaraan gerelateerde patronen te onderzoeken, wanneer het werkzaam is in het nu en je als zodanig remt.
Je leert onderscheid maken tussen wie je geworden bent en wie je van nature bent.
In therapie maak ik meer gebruik van regressie (teruggaan naar het kind in jezelf en vroegere ervaringen) en lichaamswerk, dan in coaching.
In coaching ligt de focus iets meer op de praktische vertaling in het dagelijkse leven en de leerdoelen hierin.
Vaak is de scheidslijn tussen therapie en coaching echter klein.
In lichaamsgerichte coaching krijgen de non-verbale signalen van je lichaam aandacht, en is contact met je ‘gevoelde ervaring’ wezenlijk voor je leerproces.