Lichaamsgerichte rouwverwerking

De eerste 10 jaren van mijn praktijkvoering, ben ik me gaan verdiepen en specialiseren in rouwverwerking en rouwbegeleiding.
Ik werkte voor diverse instanties, zoals Stichting Verder (‘Verder na Zelfdoding’) en Odyssee (Training & Advies), waar ik weekenden en ontmoetingsdagen gaf voor ‘rouw na zelfdoding’ en bijscholingen/supervisie voor rouwbegeleiders en hulpverleners. Bij Nazorg Zuid-Oost Nederland gaf ik groepen ‘rouw na een verlies van een dierbare’.
Ik geef geen rouwgroepen meer, maar individuele rouwbegeleiding doe ik wel (mits ik voldoende ruimte heb in mijn praktijk).

We krijgen allemaal te maken met ‘rouw’ in ons leven, maar hebben geen van allen geleerd hoe dat moet, wat ‘normaal’ is. Onze kaders hierin zijn vaak de manieren, hoe je met jezelf en je gevoelens om hebt leren gaan in je dagelijkse leven. Dat werkt voor veel dingen nog wel, maar een rouwproces is enorm intens en zet je wereld zo op je kop, dat je het vaak niet redt met je gebruikelijke manier van doen.
Angst, onveiligheid, diep verdriet laat zich na een tijdje niet meer wegstoppen of negeren en vertaalt zich dan o.a. in psycho(somatische) klachten. Je rouwt hoe je leeft..

Ik help je jezelf en het rouwproces beter te begrijpen, zodat je handvatten krijgt om te gaan met al je gevoelens in jezelf en je dagelijkse leven. Het lichaamsgerichte aspect van de rouwbegeleiding, maakt dat je diep genoeg durft te rouwen en durft te voelen, zodat je makkelijker door het land van rouwen heen stapt.

Het aanbieden van rouwbegeleiding is bedoeld voor mensen, met verschillende verlieservaringen. Het verlies van een dierbare (kort of lang geleden), een onvervulde kinderwens, rouw na een scheiding, rouw door verlies van gezondheid etc..
Een steuntje in de rug, een toegestoken hand in de vorm van rouwbegeleiding is geen overbodige luxe.

Floortje heeft gedurende een aantal jaren lichaamsgerichte rouwverwerking ervaren in zowel mijn groepen alsook individueel, toen haar moeder overleed aan zelfdoding. In de bijgevoegde pdf bijlage vertelt ze in een interview met het tijdschrift ‘Flow’ (van maart 2012) wat deze benadering voor haar en haar leven heeft betekend. Je krijgt hierin een duidelijker beeld hoe lichaamsgerichte rouwverwerking  eruit kan zien (zie pdf).

Ook kun je een artikel lezen in de Onkruid van oktober 2012, waarin een interview met mij staat over ‘Lichaamsgerichte rouwverwerking na Zelfdoding’. Dit artikel kun je lezen in het bijgevoegde pdf.