Privacywetgeving & Corona informatie

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waar ik als therapeut, aan moet voldoen.

Jouw dossier/gegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Deze gegevens in het cliënten-dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Ik maak een dossier van jou, waarin jouw intake, je behandelovereenkomst, een verslagje van elke sessie, belangrijke mail correspondentie en de evaluaties staan.
Zo kan ik de behandeling goed volgen en daardoor beter blijven afstemmen en evalueren n.a.v. jouw vorderingen, veranderingen en ontwikkelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn,  die ik heb opgevraagd of uitgewisseld met een andere zorgverlener, zoals verwijzer of de huisarts.

Verder dient jouw dossier als naslagwerk, voor jou om in te zien, of wanneer het achteraf (b.v. na een klacht of voor eigen supervisie doeleinden) nodig is de behandeling te kunnen evalueren op deskundigheid. Bij intervisie of supervisie blijft je naam anoniem.
Het kan zijn dat het dossier gebruikt wordt voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens zijn geheim en worden digitaal en beveiligd opgeslagen.
Wanneer deze gegevens gebruikt worden om mondeling of schriftelijk informatie uit te wisselen  aan derden (b.v. huisarts, bedrijfsarts), dan is hiervoor eerst aan jou expliciete toestemming gevraagd (schriftelijk).
Deze informatie vind je ook op de behandelovereenkomst, die ik op maak en je toestuur voor akkoord na het intake-gesprek.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kan declareren bij je verzekering. 
Op deze nota staan de volgende gegevens; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, korte omschrijving van de behandeling, polisnummer en kosten van de behandeling.

Informatie Infectiepreventie Corona

* Ik gebruik geen mondkapje meer, tenzij je dit op prijs stelt.
Als je  niet aangeraakt wilt worden, geef het dan aan. 
Als je (nog) bepaalde voorkeuren hebt, zoals extra ventilatie, ontsmetten met een alcohol doekje, geef dit dan voor de sessie aan. Dan kan ik voordat je komt, dit in orde brengen.
 
* Wat belangrijk blijft is, indien je klachten hebt, je te testen met een zelftest en/of even met mij te overleggen voor je besluit naar de sessie te komen.
Corona gerelateerde annuleringen zijn kosteloos, andere annuleringen niet (48 uur annulering van toepassing).
 
* Ik vraag mensen niet of ze  gevaccineerd zijn. Dat vind ik een privé kwestie, en dat ben je ook niet verplicht. Je mag aan mij vragen of ik gevaccineerd ben.