Privacywetgeving & Covid-19 Infectiepreventie

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet.
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waar ik als therapeut, aan moet voldoen.

Jouw dossier/gegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg.
Deze gegevens in het cliënten-dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Ik maak een dossier van jou, waarin jouw intake, je behandelovereenkomst, een verslagje van elke sessie en de evaluaties staan.
Zo kan ik de behandeling goed volgen en daardoor beter blijven afstemmen en evalueren n.a.v. jouw vorderingen, veranderingen en ontwikkelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn,  die ik heb opgevraagd of uitgewisseld met een andere zorgverlener, zoals verwijzer of de huisarts.

Verder dient jouw dossier als naslagwerk, voor jou om in te zien, of wanneer het achteraf (b.v. na een klacht of voor eigen supervisie doeleinden) nodig is de behandeling te kunnen evalueren op deskundigheid. Bij intervisie of supervisie blijft je naam anoniem.
Het kan zijn dat het dossier gebruikt wordt voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens zijn geheim en worden digitaal en beveiligd opgeslagen.
Wanneer deze gegevens gebruikt worden om mondeling of schriftelijk informatie uit te wisselen  aan derden (b.v. huisarts, bedrijfsarts), dan is hiervoor eerst aan jou expliciete toestemming gevraagd (schriftelijk).
Deze informatie vind je ook op de behandelovereenkomst, die ik op maak en je toestuur voor akkoord na het intake-gesprek.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kan declareren bij je verzekering. 
Op deze nota staan de volgende gegevens; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum behandeling, korte omschrijving van de behandeling, polisnummer en kosten van de behandeling.

———————————————————————-  Actuele INFO ————————————————————————————————————————-

Leidraad Infectiepreventie Covid-19 (RIVM richtlijnen vanaf mei 2020)

 
In mijn praktijk hangen 2 velletjes ‘voorzorgsmaatregelen’ die je even door leest als je binnen komt.
Ik kan nu zoveel mogelijk Corona proef zijn in de praktijk, maar besef dat er altijd risico blijft, en dat ik dat niet kan uitsluiten (dus eigen risico!).
Deze informatie komt ook op mijn website.
Verder zijn hieronder een 10tal voorwaarden en maatregelen, die voor iedereen in de Alternatieve Zorg van toepassing zijn.
Het is belangrijk dat als je komt, ik en de anderen die na jou in de praktijkruimte komen moeten kunnen vertrouwen dat jij je daaraan houdt.
Sommige mensen komen uit een extreem kwetsbare doelgroep, qua leeftijd of lichamelijke klachten, of hebben mensen in hun omgeving die dat zijn.
Realiseer je dat en neem het heel serieus. Ik weet dat het niet altijd mee valt, de Corona vermoeidheid sluipt erin, maar iedereen heeft er belang bij dat er minder besmettingen komen.
De maatschappij kan dan meer geopend worden.
 
1. Ik laat de buitendeur en wc deur open; als je niet wilt, hoef je ze dus ook niet aan te raken. Je kunt zo binnenkomen. Kom alleen.
2. WC liever niet gebruiken. Na toiletbezoek handen goed wassen; gebruik dan de gewassen handdoekjes, en werp ze in bak daaronder.
3. Ik zorg voor voldoende tijd tussen de sessies, zodat je niet in elkaars ruimte hoeft te wachten. Kom dus ook zoveel mogelijk op tijd.
4. Na ieder bezoek maak ik contactpunten zoals deurklinken, lichtschakelaar, kraan en zeeppompje en het toilet schoon.
5. Was je handen voor je binnenkomt, en ik doe dit ook voor elke sessie. 
Gooi ook je eigen tissues in de prullenbak in de praktijk, zodat ik ze niet hoef op te rapen. 
In toilet staat prullenbak, die je met je voet kan bedienen, mocht je deze nodig hebben.
6. Ik werk op 1,5 tot 2 m afstand, en geef van daaruit instructies en/of oefeningen. Ik werk niet fysiek.
7. Neem een grote badhanddoek of matrashoes mee als je gewend bent of verwacht op het matras te werken. Ook hier zit ik op ruime afstand.
8. Wanneer je je niet veilig voelt of geen enkel risico wilt lopen, kun je altijd op het laatste moment besluiten op video bellen over te stappen. 
Ik overleg met je of je akkoord bent met deze -tijdelijke- behandeling op  afstand.
Als je dit echt niet wilt of kunt, ben ik de komende tijd soepel met annuleren als je verkouden bent of griepachtige verschijnselen hebt of gezinsleden/je huisgenoten dit hebben.
9. Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen heeft van verkoudheid, koorts of griep. Bij twijfel overleg altijd eerst.   
 Je krijgt nog formulier met vragen als extra controle toegestuurd, dit als eerste thuis-check. 
10. Ik ben verplicht je een aantal vragen te stellen voor aanvang van de sessie waardoor ik weet of een sessie veilig is te geven nu..