De Grote Vrijheid

2 maart 2015. De Grote Vrijheid
Wat beweegt ons van binnen, hoe vrij zijn we eigenlijk?
Door welke innerlijke drijfveren, motivaties, verlangens, instincten en gevoelens worden wij gestuurd? Welke zijn bewust, welke onbewust?
Zonder bewustzijn en reflectie worden keuzes gemaakt door de sterkste innerlijke motivatie, die er op dat moment het meest vrij spel heeft. Dat kan een overlevingsreflex zijn, het kleine kind in ons wat behoeftig is of nog steeds zijn gelijk wil halen of gezien wil worden door zijn vader en moeder.
Wat kiest er, ons verstand of ons gevoel, ons hart of onze buik? Hebben we überhaupt wel controle? Wat is vrij zijn dan eigenlijk?
Bewustzijn maakt de keuzevrijheid groter, omdat we inzicht krijgen in onbewuste drijfveren en motivaties. Als die onbewuste krachten ervaren worden en begrepen, verliezen ze hun kracht of winnen juist aan kracht. In die zin dat b.v. haat transformeert naar echte kracht of jijzelf beschikbaar wordt voor dat behoeftige deel in jou in plaats van dat het eisend of dwingend wordt naar anderen.
We gaan aan de andere kant ook zien waar we geen keuze of controle over hebben. We worden reëler, meer in de realiteit van het nu, in plaats van de realiteit van vroeger.
We willen vrij zijn, niet gestuurd of geregeerd worden door onze remmingen, oude patronen of mechanismen.

Waarom blijven we op sommige momenten steeds diezelfde doodlopende straat inrijden, zelfs al weten we dat we daar voor de zoveelste keer die blinde muur zullen treffen? We herhalen ons gedrag, van binnen en buiten, tot we er moedeloos van worden, hoe graag we ook verlangen naar het nieuwe en het zelfs al kennen.

En vervolgens neigen we er naar onszelf daarvoor ook nog op de kop te geven, waardoor we vervolgens een tijd bezet zijn door het gevecht met onszelf.
Jammer, want die energie gaat verloren en motiveert ons niet opnieuw nog eens te gaan onderzoeken en kijken hoe dat nu komt. Het is simpelweg  nog niet helemaal begrepen op alle niveaus. Onze natuur, onze Ziel heeft voor sommige thema’s en issues met onszelf veel diepgaande ervaring en onderzoek nodig, voor het echt laat gaan wat niet meer nodig is.
Dat wil niet zeggen dat we iets verkeerd doen. We hebben alleen een niet realistisch idee over hoe sterk oude mechanismen en patronen zijn. Bovendien zitten er veel aspecten aan een probleem, aan de thema’s waar je mee bezig bent. Het is dimensionaal, als een geweven sjaal met veel verschillende draadjes, kleuren, openingen en verbanden. Misschien zijn we wel wat naïef wat dat betreft. Ik herken dat.

Hoe vaak heb je al gedacht dat je al verder zou zijn in je ontwikkeling? Dat je ergens van ‘af’ komt? Hoe sterk worstel je nog steeds met diezelfde patronen? Hoor je je vrienden ook steeds dealen met dezelfde thematiek, alleen misschien met nieuwe, andere woorden en andere nieuwe ontdekkingen.
Met betrekking tot groeien hebben we een nederige houding nodig. Het gaat nu eenmaal niet zo snel, we willen die Grote Vrijheid, en wel Nu. We hebben namelijk al zo lang geleden..genoeg frustratie en pijn gehad.
Ongeduld ontstaat uit het vertrouwen wat broos is, of het lijden, waar we zo genoeg van hebben. Ons verlangen naar meer vrijheid is groot. Wat die vrijheid voor ieder van ons betekent is persoonlijk en uniek.
Begrijpelijk, maar heb je je ooit gerealiseerd dat je die Grote Vrijheid misschien niet eens aan kan. Ik geloof dat het waar is wat er geschreven wordt over Verlichting. De waarheid, de ultieme openheid die aan je geopenbaard wordt, is zo groot, dat het licht daarvan pijn zou doen aan je ogen. Alles waarvan je dacht dat waar was, over jezelf en de wereld, blijkt in 1 klap te verdwijnen. Al die illusies die we koesteren. Hoe moet je je daartoe verhouden? 

Als ik iets geleerd heb over mijn eigen strijd en frustratie, is het wel dat ik heb leren genieten van elk stukje vrijheid dat ik bereikt heb of open gaat in mij. Elke dag opnieuw!
Als je een reëler beeld over groeien ontwikkelt, scheelt dit een hoop superego (innerlijke criticus) en frustratie. Je kunt leren nieuwsgierig te worden naar volgende leerlessen, een dieper begrijpen van dit patroon of dit gevoel. Uit verlangen naar meer van jezelf.
Wat overigens niet wil zeggen, dat je de weerstand ertegen moet wegduwen. Je geeft het ruimte, kijkt er met mildheid naar, maar laat ze niet achter jouw stuur kruipen en zeggen; Nee!!
Je steekt minder energie  in het verzet of de weerstand tegen het pijnlijke, lastige gevoel of probleem (zelfs al ken je het zo goed).  Sommige patronen, problemen, lasten, conflicten blijven een leven lang je leermeesters..
Gaan je haren nu overeind staan of glimlach je, omdat je dit al ontdekt hebt en wijselijk aanvaard?

Het is goed nieuws dat er een Ziel bestaat, die nooit op houdt met groeien, expanderen, steeds meer van zijn of haar eigen Natuur prijs geeft. Die steeds meer bij zichzelf thuis komt.
Diezelfde Ziel, die ook steeds terugveert in zijn te kleine jas (ego, beperkingen, welke naam je er ook aan geeft). Die bij elk stukje meer natuur en vrijheid ook meer prijs geeft van zijn of haar onvrijheid. Brokjes vrijheid maakt dat er ook onvrije stukjes opgehoest kunnen worden, zich laten zien, naar de oppervlakte komen. Bekende brokjes, maar ook nieuwe, waar je nog niet eerder aan toe gekomen bent, omdat je nog niet genoeg vrijheid of kracht of rijpheid  had om ze aan te kijken.
Als we meer ervaring krijgen met groeien en jezelf worden, begrijpen we ook steeds meer dat het de moeite waard is alles wat boven komt, te onderzoeken op waarde en een kans is op meer vrijheid. Niet te snel denken dat je het al gezien hebt en weet, maar misschien is er een aspect wat nog niet geproefd of gezien is, nog niet begrepen of waarin of waarbinnen je een nieuwe stap kan zetten.

We weten zo weinig vanuit ons hoofd. Ons hoofd kan zo weinig zien en is zo beperkt. Toch is dit de plaats van waaruit velen van ons geleerd hebben te handelen, te kijken en te oordelen. Ons hoofd alleen mist de wijsheid, als het niet verbonden is met meer van onze potentie in ons hele lichaam, geest en ziel.

Vele wegen kent het leven,

maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan
De keuze is niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen, 
met verzet omdat de zon een weg
die door de ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn, en wijzer dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?

Hans Stolp
Naar; Dag Hammarskjold 

Toevoeging van mijzelf;
Of met het verlangen tijdens die weg,
elk stukje vrijheid te vieren,
Omdat je weet dat je ‘moet’ reizen
als een echte ontdekkingsreiziger..
Om thuis te komen,
En jezelf te herkennen als diegene,
die je echt bent..open en vrij.
Maar die je enkel kan vinden,
Door steeds opnieuw bereid te zijn
Jouw reis te maken,
van jouw Weg.
Niet die van een ander,
die van Jou!

Heb een goeie reis!

José